Om projektet

I 2014 søgte Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og uddannelsesnetværket House of Science penge til at udvikle et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Visionen er at gøre de unge mennesker på ungdomsuddannelserne mere bevidste om deres produktion af affald og betydningen heraf, så de bliver motiveret til at sortere deres genanvendelige affald fra, handle mere bevidst ind og bortskaffe miljøfarligt affald korrekt. Formålet er at forberede dem til et grønt voksenliv.

Samarbejde

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med en række lærere og elever for at sikre, at opgaverne tilbyder begge parter et let tilgængeligt, interessant og lærerigt indhold. Derfor er der i workshops og arbejdsgrupper arbejdet grundigt med de behov og ønsker, der ofte opstår i et klasselokale. For at sikre det faglige indhold har der igennem hele processen også deltaget affaldskonsulenter, affaldsøkonomer og kommunikationsrådgivere.

Affald bliver spændende

Hensigten med undervisningsmaterialet har fra starten været at gøre op med udsagnet om, at affald er kedeligt. Derfor er der i arbejdsgrupperne blevet arbejdet grundigt med at vende og dreje affaldsemnerne, for at finde de mest interessante vinkler og de mest opsigtsvækkende udfordringer og historier. Disse er blevet til tankevækkende opgaver og eksperimenter.

Fagligt indhold

Affald er ikke nødvendigvis raketvidenskab, men det kan være mindst lige så spændende og mindst lige så lærerigt. Ud fra den overbevisning er denne hjemmeside blevet udviklet, med henblik på at tilbyde danske ungdomsuddannelser et kvalificeret og spændende undervisningsmateriale, der skal gøre eleverne mere bevidste om deres fremtidige affaldsvaner.

OM DENNE SIDE

House of Sience, skoleelever fra ungdomsuddannelserne, lærere og affaldskonsulenter i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har udviklet dette undervisningsmateriale om affald til elever på ungdomsuddannelserne. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.