Mad til biogas

I regeringens ressourceplan ’ Danmark uden affald’ lægges der op til, at vi i løbet af få år, skal til at sortere det organiske affald, madaffaldet, fra i en separat beholder. Det skal vi, fordi den bedste måde det kan udnyttes på, er ved at lave biogas af det fremfor at brænde det, som vi gør i dag.

Men hvad er biogas egentlig?

Inspiration

Miljøstyrelsen

Nyheder og projekter om genanvendelse

Organisk affald

Hvad sker der med mit organiske affald?

Miljøstyrelsen

Der er gode grunde til at genanvende madaffald

Biogas i Danmark

youtube-film

Ingeniøren

Danskerne skal sortere 670.000 ton madaffald til biogas

Virksomhedsbesøg

Besøg et biogasanlæg
Besøg en komposteringsanlæg

Opgaver og eksperimenter

Herunder ser du en række bud på opgaver og eksperimenter, som kan være interessante at arbejde med. Find de fag, du skal arbejde med og vælg en opgave, der passer til din interesse. Du kan med fordel kombinere opgaver og lave din egen opgaveformulering.

Eksperimenter – Lav et biogasanlæg

Biologi

Der er masser af energi i resterne af madpakken, bananskrællen og andet organisk affald. Du kan nemt lave et lille forsøg, hvor organisk affald bliver omdannet til biogas. Følg vejledningen og lav dit eget biogasanlæg med materialer fra en almindelig husstand. Når anlægget er færdigt, kan du teste processen fra organisk affald til biogas. http://www.instructables.com/id/Bio-gas-plant-using-kitchen-waste/

Eksperimenter – Hvilket affald er bedst til biogas?

Biologi, Kemi

Bioaffald har forskellige nedbrydningstider, og derfor afleder de også forskellige mængder energi. Hvad er den kemiske proces? Afprøv forskellige affaldstyper, og se hvad der er bedst til at lave biogas af. Det er nyttig viden, når vi skal tage stilling til, hvordan vi sorterer vores affald. Herefter kan du undersøge, hvad årsagen kan være til at netop én slags bioaffald giver mere biogas end andet. http://www.heifer.org/join-the-conversation/blog/2012/November/how-to-ma…

Fra bioaffald til biogas

Biologi, Kemi, Matematik

I dag ender meget af det organiske affald i skraldespanden og bliver kørt til forbrænding. Hvis vi i stedet sorterer det fra, kan vi udnytte energien til biogas. Hvilket og hvor meget bioaffald kan omdannes til biogas? Kig på affaldsstatistikken og beregn, hvor meget af en husstands affald, der kan omdannes til biogas.

Hvordan kan politiske tiltag påvirke mængderne af biogas?

Dansk, Samfundsfag

Biogas er en vigtigdel af den nye ressourcestrategi ’Danmark uden affald. Hvilke politiske tiltag foretages der for at fremme produktion og anvendelsen af biogas i Danmark? Undersøg for eksempel problemstillinger ved sortering, transport og behandling af bioaffald. Hvor store mængder skal der indsamles, før det er rentabelt, og hvor mange og hvor store biogasanlæg kræver det?

Er biogas det nye drivmiddel?

Samfundsfag

Hvis biogas bliver et nyt drivmiddel, vil det have markante konsekvenser. Eksempelvis vil vi ikke være afhængige af at skulle opkøbe olie i udlandet. Hvilken politisk indflydelse kan det have? Hvilke potentielle fordele er der ved biogas som drivmiddelfrem for el, benzin eller diesel, og hvilke barrierer er der for en større anvendelse af biogas som drivmiddel. For eksempel infrastruktur til optankning og afgifter på gasdrevne biler og gas i forhold til benzin-, diesel- og elbiler. Og hvad ville det ca. koste samfundet at omlægge hele bilparken til biogas?

Kan en motor køre på biogas?

Fysik

Man kan købe biler, der kører på komprimeret naturgas. Men hvad med biogas, er det også et godt alternativ til benzindrevne biler? Hvilke forskelle er der mellem en bilmotor til biogas og en konventionel diesel/benzinmotor, og hvilke forskelle er der i ydeevne for de to produkter (km/L)? Hvad koster det at ændre en konventionel bil/lastbil til at kunne køre på biogas?

Her kan du finde mere kildemateriale

Ingeniøren

Rapport fra miljøstyrelsen om danske kommuner

Foreningen Biogasbranchen

Produktion af biogas, anlæg, fordele/ulemper

Energinet

Oplysninger om biogas, gascertifikater og rapporter

Energistyrelsen

Tema om bioenergi i Danmark

Naturgasfakta

Baggrund og fakta om produktion af biogas i Danmark

Affaldsstatistik

Hovedtal fra miljøredegørelse

Foreningen for Danske Biogasanlæg

En interesseorganisation for ejere af biogasanlæg

Scitech

Øvelsesmateriale og baggrundsviden

Du kan aflevere din opgave på 3 måder

Når du afleverer en opgave, er det typisk i form af en skriftlig rapport eller en synopsis. Skal du fremlægge opgaven eller bruge den til eksamen, er det rapporten eller synopsen man tager udgangspunkt i. Men der er andre muligheder for at lave en mere kreativ og spændende aflevering og fremlæggelse. Her kan du se nogle bud på, hvad du kan gøre for at formidle din opgave.

SKRIFTLIGT

Skriver du en rapport eller synopsis om din opgave, så fyld den gerne med en masse billeder, hvis du har lavet forsøg, eksperimenter og undersøgelser. Måske har din skole et krav til, hvordan opgaven skal laves, så husk at undersøge det, inden du starter.

VISUELT

Visuelt er godt. Jo flere billeder og figurer desto nemmere er det at forstå opgaven. Du kan eksempelvis lave moodboards, fotoudstillinger, infografic eller visuelt kunst der udtrykker din opgave? Prøv dig frem og find ud af om mere visualitet kan styrke din opgave.

KREATIVT

Du kan også bruge din viden fra andre fag og lave noget helt andet end en skriftlig rapport. Måske kan du udforme din opgave som en blog, en hjemmeside eller en film. Eller hvad med et digt eller en sang, hvor du selv komponerer musikken?

OM DENNE SIDE

House of Sience, skoleelever fra ungdomsuddannelserne, lærere og affaldskonsulenter i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har udviklet dette undervisningsmateriale om affald til elever på ungdomsuddannelserne. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.