Lærervejledning

Formål

Formålet med undervisningen er at give eleverne en forståelse for, at affald i dag har stor værdi, og at det derfor er noget, vi skal tage hånd om. Når affaldet havner de forkerte steder, er det skidt for både miljøet og økonomien. Det er vigtig viden at have med ind i voksenlivet.

9 temaer om affald

På forsiden finder du 9 temaer om affald og genanvendelse. Hvert tema indeholder en introtekst, en lille film, opgaver og forslag til aktiviteter. Temaerne egner både til klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter.
Under de enkelte temaer, kan du se, hvilke fag de berører.

3 måder at aflevere opgaven på

Vi giver 3 bud på, hvordan eleverne kan aflevere deres opgave. Det kan være skriftligt, for eksempel i form af en rapport eller synopsis. Visuelt med vægten lagt på grafik, fotos og film. Eller kreativt som en blog, et digt eller måske en sang. Aftal med dine elever, hvordan de skal aflevere deres opgave.

OM DENNE SIDE

House of Sience, skoleelever fra ungdomsuddannelserne, lærere og affaldskonsulenter i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har udviklet dette undervisningsmateriale om affald til elever på ungdomsuddannelserne. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.