Nytter det at genanvende?

Du får af vide fra mange sider, at du skal sorter dit affald. Men har det overhovedet nogen betydning,

om de få kilo affald du laver, bliver afleveret til genanvendelse eller ej?

Inspiration

Miljøstyrelsen

Sortering af affald er godt for miljøet

Dansk affaldsopdeling

Miljøministeriets oversigt over danskernes affald

Dansk Affaldsforening

Sortering, gode råd og links til affaldsordninger

7 days of garbage

Fotograf Gregg Segal sætter fokus på affaldsproblematik

Miljøstyrelsen

Nyheder og projekter om genanvendelse

Sønderjyske Forsyning

Analyse af sorteringen i affaldsbeholderne

Miljøministeriet

Sådan fungerer genanvendelse

DTU

Om affald

Information

DK er dårligere til at sortere affald end nabolande

Virksomhedsbesøg

Besøg genbrugspladsen

Besøg af affaldskonsulent fra din forsyning/affaldsselskab, der kan fortælle om lokale affaldsmængder.

Besøg et sorteringsanlæg i nærheden. Find dem på affaldsregister.mst.dk

Opgaver og eksperimenter

Herunder ser du en række bud på opgaver og eksperimenter, som kan være interessante at arbejde med. Find de fag, du skal arbejde med og vælg en opgave, der passer til din interesse. Du kan med fordel kombinere opgaver og lave din egen opgaveformulering.

1 dåse om dagen…

Matematik, Samfundsfag

En dåse fra eller til – det kan virke ligegyldigt om den tomme sodavandsdåse rammer skraldespanden med køkkenaffald eller genbrugsspanden. Men hvad betyder det egentlig? Vej en sodavandsdåse og gang op med det antal sodavandsdåser du omtrent bruger om året. Gennemsnitlig kræver det omkring 15,4 kWh at producere ét kilo nyindvundet aluminium. Det kræver derimod kun 5 % af den energi, når man genanvender aluminiummet til en ny dåse.
Hvor stor en kWh besparelsee kan dine dåser være med til at skabe, hvis du sorterer dem fra til genbrug? Omregn til C02. Lav samme beregninger med andre typer emballage.

7 days of garbage

Matematik

Kig på dit eget affald eller på tallene fra ECO-net undersøgelsen. Hvor meget affald skaber du på en uge? Hvor stor en procentdel af dit affald kan sorteres fra til genbrug? – og hvor stor en procentdel blev rent faktisk sorteret fra til genbrug? Matcher indholdet af din skraldespand en gennemsnitdanskers skraldespand?

Udviklingen i genbrug

Samfundsfag

Mængden af glasemballage på containerpladserne falder, sker det samme ved husstandene? Hvordan udvikler mængderne sig over årene – og hvorfor? Er der potentiale for mere genanvendelse af glasemballage.

Gentag øvelsen med andre affaldstyper – fx pap, papir og metal.

Du kan bruge lokale tal i Sønderborg Forsynings Miljøredegørelse og i Econets undersøgelsen af dagrenovationsaffald eller generelle tal for Danmark

Her kan du finde mere kildemateriale

Miljøministeriet

Genanvendelse i LCA, afsnit om aluminium

Miljøstyrelsen

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2004

Miljøstyrelsen

Kampagne, kend dit affald

Du kan aflevere din opgave på 3 måder

Når du afleverer en opgave, er det typisk i form af en skriftlig rapport eller en synopsis. Skal du fremlægge opgaven eller bruge den til eksamen, er det rapporten eller synopsen man tager udgangspunkt i. Men der er andre muligheder for at lave en mere kreativ og spændende aflevering og fremlæggelse. Her kan du se nogle bud på, hvad du kan gøre for at formidle din opgave.

SKRIFTLIGT

Skriver du en rapport eller synopsis om din opgave, så fyld den gerne med en masse billeder, hvis du har lavet forsøg, eksperimenter og undersøgelser. Måske har din skole et krav til, hvordan opgaven skal laves, så husk at undersøge det, inden du starter.

VISUELT

Visuelt er godt. Jo flere billeder og figurer desto nemmere er det at forstå opgaven. Du kan eksempelvis lave moodboards, fotoudstillinger, infografic eller visuelt kunst der udtrykker din opgave? Prøv dig frem og find ud af om mere visualitet kan styrke din opgave.

KREATIVT

Du kan også bruge din viden fra andre fag og lave noget helt andet end en skriftlig rapport. Måske kan du udforme din opgave som en blog, en hjemmeside eller en film. Eller hvad med et digt eller en sang, hvor du selv komponerer musikken?

OM DENNE SIDE

House of Sience, skoleelever fra ungdomsuddannelserne, lærere og affaldskonsulenter i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har udviklet dette undervisningsmateriale om affald til elever på ungdomsuddannelserne. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.