Kompostering

I Danmark er vi glade for kompostering. Med enhver husstand følger et forbrug, der giver affald. Noget af det affald er organisk, som madaffald. Det kommes som regel i restaffaldet, med mindre det separeres yderligere. Man kan kompostere dele af det madaffald i en speciel rottesikret komposteringsbeholder. Bor man ikke i hus, har man måske et kolonihavehus. Med haven følger haveaffald. Afbrænding er den nemme løsning. Men af hensyn til naboer, affaldsregulativ og/eller byzone, er det måske ikke altid en mulighed- og så er der kompostering på egen grund- eller aflevering på genbrugspladsen, hvor haveaffaldet neddeles og komposteres. Men er kompostering en god løsning ? Hvilke udfordringer følger der med ?
<iframe allowfullscreen width='800' height='450' src='//assets.nationalgeographic.com/modules-video/latest/assets/ngsEmbeddedVideo.html?guid=fdcc6c39-7c31-447b-9c56-8cd88579f0bf' frameborder='0' scrolling='no'></iframe>

Miljøstyrelsen

To-faset biogas og kompostering af organisk affald fra by og land

Havenyt.dk

Den lukkede kompostbeholder

Ingeniøren

Forskere: Kompostering af vores haveaffald er hul i hovedet

Odense Renovation

Det er let at lave sin egen kompost

Kompostbudene

Alt om kompost for Boligforeninger

Vilde dyr i haven

Kompost er havens guld

Virksomhedsbesøg

Besøg et komposteringsanlæg. Søg via jeres forsyningsselskabs hjemmeside eller kommunens hjemmeside.

Besøg af affaldskonsulent fra din forsyning/affaldsselskab, der kan fortælle om lokale komposteringsmængder.

Opgaver og eksperimenter

Herunder ser du en række bud på opgaver og eksperimenter, som kan være interessante at arbejde med. Find de fag, du skal arbejde med og vælg en opgave, der passer til din interesse. Du kan med fordel kombinere opgaver og lave din egen opgaveformulering.

Danskerne kan godt lide naturen, men…

Dansk, Psykologi, Samfundsfag

I stigende omfang bruger danskerne naturen. Det sker på mange måder. Det kan være foreningssport eller besøg i skoven i weekenden. Men hvordan er det, når de naturlige processer, som omsætning i en kompostbunke kommer tæt på? I kraft af, at det er svampe, orme og mikrober, der omsætter det organiske materiale, så er der også udfordringer. Det kan være alt fra lugtene, det visuelle- og rotter, hvis det er madaffald, der omsættes. Hvis man spørger en almindelig borger, om det er en god ide at kompostere, hvor mange siger så ja, hvis de er klar over de udfordringer? Kan man overbevise en almindelig person om det gode i kompostering, og gøre det til vane- som en tilføjelse til den almindelige sortering.

Stil en kompostbeholder op – og lad folk i en klasse- eller husstand gøre det i en periode. Gerne flere. Lav en holdingsanalyse før og efter. Lad dem registrere det affald, der går til kompostering i en periode. Er der forskel fra før og efter- og vil de fortsætte ? Hvad vejer tungest i tankerne omkring det at kompostere ?

Hvilken betydning har kompostering for miljøet?

Biologi, Kemi

Når organisk materiale nedbrydes, frigøres der mange stoffer.Det kan være alt fra almindelig nedbrydning af faste stoffer, til frigørelse af methan og CO2. Hvor meget CO2 udledes der i kompost- og kan de veje på regnskabet, om det brændes på et kraftvarmeværk eller det komposteres frit ?

Hvordan kan i påvise om der er forskel på graden af komposteringsmuligheder, f.eks hvor det stammer fra som citrus? Om det er økologisk fremstillet?

Og hvad sker der med stofferne, når de bagefter bruges i som opfyldning i haverne rundt omkring? Kompost, der udføres på komposteringsanlæg, skal kontrolleres løbende for blandt andet tungmetaller. Men hvad med ens egen kompostering- er der stoffer, der uhindret for lov til at komme fra den almindelige forbruger og ud ?

Kan kompostering bruges i storbyer?

Dansk, Innovation, Samfundsfag

Når man taler om kompostering, ender man ofte med at tænke på haveaffald- men kan kompostering gøres i byområder- og i lejligheder? Vil det være muligt at kompostere sammen i små anlæg i bygårde? Hvordan kunne det lade sig gøre- og hvad ville man kunne bruge komposten til ?Man kan købe små nedbrydningskværne, der delvis kompostere til brug i lejligheder- men de koster mange tusinde kr- er de det dét værd – eller kan de gøres billigere? Hvor meget kompost ville en by som Odense eller Aalborg lave, hvis alle komposterede? Mange steder begynder man at sortere mad affald fra husstande fra til biogasanlæg. Er der så nogen fremtid i kompostering? Hvordan ville i sælge jeres forslag om kompostering i lejlighederne?

Her kan du finde mere kildemateriale

Miljøstyrelsen

Erhvervsaffald og udvalgte affaldsstrømme

DTU

Miljøvurdering af udbringning af haveparkaffald på landbrugsjord

havenyt.dk

Kompostering i beholder eller bunke

Du kan aflevere din opgave på 3 måder

Når du afleverer en opgave, er det typisk i form af en skriftlig rapport eller en synopsis. Skal du fremlægge opgaven eller bruge den til eksamen, er det rapporten eller synopsen man tager udgangspunkt i. Men der er andre muligheder for at lave en mere kreativ og spændende aflevering og fremlæggelse. Her kan du se nogle bud på, hvad du kan gøre for at formidle din opgave.

SKRIFTLIGT

Skriver du en rapport eller synopsis om din opgave, så fyld den gerne med en masse billeder, hvis du har lavet forsøg, eksperimenter og undersøgelser. Måske har din skole et krav til, hvordan opgaven skal laves, så husk at undersøge det, inden du starter.

VISUELT

Visuelt er godt. Jo flere billeder og figurer desto nemmere er det at forstå opgaven. Du kan eksempelvis lave moodboards, fotoudstillinger, infografic eller visuelt kunst der udtrykker din opgave? Prøv dig frem og find ud af om mere visualitet kan styrke din opgave.

KREATIVT

Du kan også bruge din viden fra andre fag og lave noget helt andet end en skriftlig rapport. Måske kan du udforme din opgave som en blog, en hjemmeside eller en film. Eller hvad med et digt eller en sang, hvor du selv komponerer musikken?

OM DENNE SIDE

House of Sience, skoleelever fra ungdomsuddannelserne, lærere og affaldskonsulenter i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har udviklet dette undervisningsmateriale om affald til elever på ungdomsuddannelserne. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.